Bedrijfsopvolging beter geregeld

Er komt een moment waarop bedrijfsopvolging  een belangrijk thema is voor familiebedrijven. In dit proces spelen emoties vaak een  rol: afscheid nemen van een levenswerk. Zakelijke en privébelangen zijn nauw verbonden. Als de overdracht binnen de familie plaatsvindt, dan biedt de BOR een aantal aantrekkelijke faciliteiten.

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een fiscale vriendelijke regeling, die van toepassing is bij vererving en schenking. Deze regeling maakt het mogelijk een groot deel van het ondernemersvermogen, onder voorwaarden, vrij te stellen van schenk- en erfbelasting. Tot een bedrag van € 1.000.000 is de vrijstelling zelfs 100%. Daarboven is de vrijstelling 83%. Eén van de voorwaarden is dat de erfgenaam de onderneming minimaal vijf jaar voortzet.

Als er maar één opvolger is en er zijn meer kinderen, dan  kan er een ongelijke situatie ontstaan.  Voor de kinderen die het bedrijf niet voortzetten geldt de BOR niet. Zij moeten wel erf- en schenkbelasting betalen. Er zijn mogelijkheden om kinderen gelijk te behandelen,  dit vergt echter een goede timing en maatwerk. Veel ondernemers beginnen hier te laat mee. Wij adviseren om hier vijf tot zeven jaar van tevoren mee te beginnen.

De overdracht van een familiebedrijf is een emotionele gebeurtenis. De notaris is bij uitstek iemand die gewend is om op het grensvlak van emotionele beslissingen en zakelijke belangen te werken. Overweegt u om over een aantal jaren uw bedrijf over te dragen? Wij nodigen u uit om met ons te komen praten over de te nemen stappen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>