Stilzwijgend aanvaarden en aansprakelijkheid

Vader is overleden; na afloop van de begrafenis gaat u met uw zus een broodje eten en betaalt met de pinpas van vader. Uw moeder is overleden en u schrijft een brief aan een schuldeiser waarin u aangeeft het niet eens te zijn met een rekening. Wat hebben dergelijke feitelijke handelingen voor gevolgen voor uw aansprakelijkheid voor de schulden van de overledene?

Als erfgenaam hebt u drie mogelijkheden om met een nalatenschap om te gaan. Verwerpen: dan bent u nooit erfgenaam geweest en treden eerst uw kinderen in uw plaats en als die er niet zijn dan gaat het naar andere erfgenamen. Beneficiair aanvaarden: een manier van aanvaarden waarbij u wel erfgenaam bent maar waarbij u niet aansprakelijk wordt voor de schulden voor zover deze de baten van de nalatenschap overtreffen. Wel is het noodzakelijk dat de nalatenschap vereffend wordt. Zuiver aanvaarden: u bent erfgenaam en naar rato van uw aandeel in de nalatenschap volledig aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Zolang u nog niet heeft aanvaard, kunt u altijd verwerpen of beneficiair aanvaarden. Indien u eenmaal hebt verworpen kunt u niet meer aanvaarden. Om een erfgenaam enige ruimte te geven kan het recht van beraad ingeroepen worden.

Voor al deze verklaringen, behalve de zuivere aanvaarding, moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd. Zuivere aanvaarding is stilzwijgend mogelijk.

Onlangs heeft de rechter geoordeeld dat het op kosten van de nalatenschap na afloop van de uitvaart uit eten gaan een daad van zuivere aanvaarding is. Dit geldt volgens de rechter ook indien u namens de overledene bezwaar maakt tegen een bepaalde schuld. Het blijft dus oppassen: er is eerder stilzwijgend zuiver aanvaard dan men denkt!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>