Oogmerk schenking door curator

Om erfbelasting te besparen en om de eigen bijdrage voor de AWBZ te verkleinen, is het doen van schenkingen effectief. Dat is ook het geval als de schenker onder curatele is gesteld. In de praktijk geeft de rechter die toezicht houdt op de curator, zelden toestemming voor het doen van schenkingen.

Wanneer een curator een schenking wil doen uit het vermogen van de onder curatele gestelde, is toestemming van de kantonrechter nodig. De kantonrechter kijkt naar het belang van de onder curatele gestelde en stelt meestal dat het niet in het belang van de onder curatele gestelde is om armer te worden. Veel kantonrechters zijn daarnaast van mening dat het niet hun taak is medewerking te verlenen aan schenkingen waarbij besparing van erfbelasting of het beperken van de eigen bijdrage voor de AWBZ het uiteindelijke doel is.

In de regel zijn schenkingen in geval van bewind of onder curatele eigenlijk alleen mogelijk indien er voorafgaand aan de ondercuratelestelling al geschonken werd. Of de wens tot het doen van schenkingen al was vastgelegd.

Een andere mogelijkheid om problemen te voorkomen is om ervoor te zorgen dat een onder curatele gestelde vermogen verkrijgt onder bepaalde voorwaarden. Hierdoor kan zowel de erfbelasting als de eigen bijdrage voor de AWBZ beperkt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>