Estate planning

Estate planning is een vorm van kapitaalsoverdracht aan bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen . Vaak zien we dat er middels eigenwoningbezit of verkoop van het bedrijf resp. onderneming, een aanzienlijke kapitaalsgroei ontstaat op de spaar- of beleggingsrekeningen. Het uitstellen van kapitaalsoverdracht kan op latere leeftijd nogal wat financiële consequenties hebben.

Bij overlijden van de bezitter van het vermogen, kan een flinke aanslag van successierechten voldaan moeten worden. De opgebouwde kapitalen worden hierdoor aanzienlijk gekort en is de spaarzame kapitaalsgroei in één keer teniet gedaan.

Ook op momenten dat er aanspraak kan of moet worden gedaan op bijvoorbeeld zorginstellingen, word het opgebouwde kapitaal meegewogen om te hoogte van de uitkering of zorgkosten te bepalen.

Estate planning maakt deze situaties ruim van te voren inzichtelijk en lijdt u op een fiscaal vriendelijke wijze naar meer kapitaalsbehoud voor de volgende generatie.